Kontakt Informatat
Tel: +383 44 337 146
Email: info@edukimi.net

Llogaria bankare e Edukimi.net
Banka: Raiffeisen Bank Kosovo
Emri i llogarisë: Advanced Technologies Academy
Numri i llogarisë: 1502001000450995
Prishtinë
Tel: 038 752 538
Adresa: Sheshi Nëna Tereza (Te Foto Nesha)
Prizren
Tel: 029 244 483
Adresa: Rr. Zahir Pajaziti Llamella 1 no. 102
(ATA) Përball Policisë së trafikut, te tregu në Ortakoll.

Kontakti