Për cilat shkolla është dizajnuar programi i Edukimi.net?

A bazohet Edukimi.net në planprogramin e MASHT-it?

Në cilat libra janë të bazuara mësimet te Edukimi.net?

Çfarë ofron shtesë Edukimi.net?

Sa herë kam të drejtë të shikoj video ligjëratat?

Pse prindërit duhet të vizitojnë portalin Edukimi.net?

Në cilat paisje/platforma mund të përdoret Edukimi.net?

Si mund të bëj pagesën e kurseve?

Unë jetoj në diasporë, a mund të regjistrohem dhe të shikoj video ligjeratat e Edukimi.net?

A ka ndonjë program të ngjashëm sikurse Edukimi.net në Kosovë?